This is not a Tom Cruise av Vincent Langaard

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Tittelen på dette bildet er en referanse til Rene Magritte kjente maleri Dette er ikke en pipe hvori kunstneren belyser et av de største filosofiske problemene rundt representasjon gjennom maleri. Ideen bak bildet kom til meg en dag jeg så en Deep fake video av Tom Cruise. Jeg syntes det var helt utrolig og begynte å gjøre research på hvordan videoen var laget. Kort tid etter oppdaget jeg at det var haugevis med deep fake videoer laget med Tom Cruise. Jeg syntes det var en poetisk likhet mellom magrittes dilemma og deep fake videoene. Mens jeg lette etter det perfekte bildet å bruke av tom cruise som refereanse for maleriet innså jeg snart at mannen har forandret seg mye gjennom sitt liv og at det var vanskelig å finne ett bilde som folk flest ville kjenne igjen og assosiere til sin ide av hvordan han ser ut. Noen tenker fortsatt på tom cruise som den unge kjekke mannen i Cocktail eller Top Gun, mens andre kanskje tenker på den røffe fyren i The last samurai eller den stive spionen i Mission impossible. Jeg ville finne og bruke det mest erketypiske bildet av tom cruise. Et bilde som ingen kunne ha noen tvil om var han. Det viste seg at et stillbilde fra Deep fake videoen egnet seg best. Ikke egentlig så rart når man tenker på at dette er satt sammen av tusenvis av bilder av Tom Cruise. Så på sett og vis blir det statistisk sett det mest Tom Cruise aktige bildet av Tom Cruise. Det er likevel noe vakkert ironisk over det at det mest Tom Cruise aktige bildet av Tom Cruise ikke er ekte. Jeg ønsket å spille på dette. Ansiktet i bildet er også vridd og ugjenkjennelig fordi, bare ved å ha ordene Tom Cruise ved siden av et mannlig ansikt skjønner seerne hvem de ser på.

Vincent Langaard

Vincent Langaard

Se kunstnerprofil

VINCENT LANGAARD (f. 1994) er en norsk kunstner med kunstutdannelse fra Glasgow School of Art. Langaards kunstnerskap er forankret i forestillinger om vår kollektive opplevelse av virkeligheten, begrepet autentisitet, simulering og simulakra eller simulering.

Tvilen til hvorvidt noe er ekte eller ei, er nok spesielt knyttet til tusenårsgenerasjonen som vokste opp med internett. Langaard tar for seg problematikken som oppstår ved å ha tilgang til en totalt anakronistisk informasjonskilde, og inkluderer ofte popkulturelle fenomener og tendenser.