Iridescent skai av Vincent Langaard

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Vincent Langaard

Vincent Langaard

Se kunstnerprofil

VINCENT LANGAARD (f. 1994) er en norsk kunstner med kunstutdannelse fra Glasgow School of Art. Langaards kunstnerskap er forankret i forestillinger om vår kollektive opplevelse av virkeligheten, begrepet autentisitet, simulering og simulakra eller simulering.

Tvilen til hvorvidt noe er ekte eller ei, er nok spesielt knyttet til tusenårsgenerasjonen som vokste opp med internett. Langaard tar for seg problematikken som oppstår ved å ha tilgang til en totalt anakronistisk informasjonskilde, og inkluderer ofte popkulturelle fenomener og tendenser.