Uten tittel 3 av Vigdis Bitustøyl Jacobsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Se kunstnerprofil

VIGDIS BITUSTØYL JACOBSEN (f. 1947) har i den seneste tid arbeidet med å videreutvikle temaene HELIX og SPIRAL som billedmessige uttrykk for tid, tidsakse, fortid, fremtid og nåtid. Hun bruker sandblåsingsmetoden, som er en form for etsing i stål. Metoden anvendes idag mye innen industrien, men sandblåsingsmetoden er etterhvert også blitt et kunstnerisk uttrykk. Helix og spiralmotivene bearbeides ved innlegging av farge og formelement for å tydeliggjøre det billedlige uttrykket.