Uten tittel 2 av Vigdis Bitustøyl Jacobsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Motivbeskrivelse

Kunstnerens egen kommentar

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Se kunstnerprofil

Vigdis Bitustøyl Jacobsen er en norsk forfatter