Helix 1 av Vigdis Bitustøyl Jacobsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


"Jeg har i den seneste tid arbeidet med å videreutvikle temaene: HELIX og SPIRAL som billedmessige uttrykk for tid, tidsakse, fortid, fremtid og nåtid. Jeg bruker sandblåsningsmetoden som er en form for etsning i stål. Metoden anvendes mye i dag innen industrien. Sandblåsningsmetoden er etterhvert blitt et kunstnerisk uttrykk."


HELIX og spriralmotivene bearbeides ved innlegging av farge og formelement for å tydeliggjøre det billedlige uttrykket. vedrørende teknikk se www.bitustoyl.com