Arcturus-II (Folklore planetaire) av Victor Vasarely

De fineste motivene i farger fra boken VASARELY (Volume 2) ble i 1971 reprodusert fotografisk som mappeverk

Emner

Victor Vasarely

Victor Vasarely

Se kunstnerprofil

VICTOR VASARELY er noe så komplisert som en ungarsk født fransk abstrakt maler. I tillegg regnes han som grunnleggeren av retningen og metoden Op Art etter Optical Art og er en av de viktigste kunstnerne i det 20. århundre. Bakgrunnen for hans geometriske og optiske bilder finner man i den tyske Bauhaus-skolen (karakteriseres med geometriske og strenge former), De Stijl (en gruppe unge arkitekter fra Holland som startet en bevegelse og blad ved dette navnet i 1917), konstruktivismen og vitenskapen om perseptuell psykologi. Kort fortalt handlet hans bilder og kunst om to ting:

1. Å skape kunst som alle kan forstå uten spesielle forklaringer.