Vinternatt , håndkolorert av Victor Sparre

Victor Sparre

Victor Sparre

Se kunstnerprofil

VICTOR SPARRE( 1919-2008) har har vært et navn i kunsten i 50 år. En Sparre kan man gjenkjenne på lang avstand, gjennom de stadig tilbakevendende temaer han aldri blir ferdig med. Mennesket og skribenten Sparre har vært opptatt av alt annet enn kunst. Han har vært misjonær i Moralsk Opprustning, og har i nordisk og europeisk sammenheng vært et grunnfjell i arbeidet for menneskerettigheter i datidens Sovjet og de østeuropeiske land. "Sparre er lykkelig som kristen, men hans kunstneriske verden er ulykkelig og moderne", skrev Tore Subberud til Sparres utstilling Femti år for kunsten.

- I min alderdom er jeg veldig opptatt av å få gitt uttrykk for mine tanker og følelser i kunsten.