Info Kjøp

Søster Anna , håndkolorert (innrammet) av Vebjørn Sand

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Nonnene på karmelittklosteret i Guerica var de første som oppdaget flyene. Blant tyske adelsfamilier var det prestisje å ha sine sønner i elitestyrken Legion Condor. Ser man godt etter ser man en ung greve som sitter i Messerschmitten over søster Anna.

Vebjørn Sand

Vebjørn Sand

Se kunstnerprofil

VEBJØRN SAND (f. 1966) er en av våre mest folkekjære kunstnere og fremste figurative malere. Han har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektive mønstringer, og hans arbeider er representert i både private og offentlige samlinger. Allerede fra hans første utstilling stod det strid om hans billedkunst, for kritikere og andre kunstfaglige folk hadde ikke sans for den tradisjonsbundne figurasjonen som var Sands uttrykksform. Hans bilder vekker likevel alltid interesse hvor enn han er, om ikke alltid hos de kunstsakkyndige, så i alle fall hos folk flest.