Helge Ingstad av Vebjørn Sand

Hvem var Helge Ingstad?

Dette litografiet er hentet fra et maleri til Vebjørn Sands nyeste utstilling på Galleri Sand, der han ønsker å undersøke dagens mannsidealer. Han er opptatt av å se hvordan disse idealene har skiftet i vestlig kultur fra en dyp respekt for de eldre og kloke, til å se opp til den unge, rike karrieremannen. Helge Ingstad (1899–2001) blir nettopp et symbol på eldre tiders mannsideal.

Han var pelsjeger, sysselmann, polarforsker, historiker, forfatter og eventyrer, og en av de internasjonalt mest kjente nordmenn. Fra en trygg advokatpraksis i Levanger reiste han i 1926 til Canada der han var pelsjeger i fire år. Boken Pelsjegerliv kom i 1931, og er en av de mest solgte bøker gjennom alle tider i Norge. Deretter var Ingstad Norges sysselmann på Grønland under den norske okkupasjonen i 1932, før han ble sysselmann på Svalbard. Han har lett etter indianerstammer i Texas og Mexico, og bodd hos inuitter i Alaska. På femtitallet kartla Ingstad, sammen med sin kone Anne Stine, de norrøne bosettingene på Grønland. Dette gav støtet til ekteparets viktigste prosjekt. I 1961 fant de restene etter de norrøne bosettingene på Newfoundland, og beviste med det at nordmenn hadde vært i Amerika fem hundre år før Christopher Columbus gikk i land. Jens Stoltenberg sa følgende i Ingstads bisettelse: Helge Ingstad endret vårt verdensbilde, vår forståelse av verdenshistorien og vårt norske selvbilde.

Kunstnerens egen kommentar

Til min neste utstilling har jeg utforsket de maskuline idealer i vår tid, eller fraværet av de. Helge Ingstad er nettopp en slik klok, eldre mann man respekterte i eldre tider. Dagens forbilder er noe ganske annet: I gamle samfunn fantes en vertikal oppbygning i kulturen. Mannsidealet var den eldre, vise mannen, som f.eks. Leonardo da Vinci og Johannes Kepler. I dagens Vesten er det den pengesterke mannen i 30-årene med god jobb som er idealet. En mann som kanskje ikke har forlatt morens fang, men som lever med en horisontal kulturimpuls, hvor impulsene kommer fra de som er jevngamle, og de vet jo ikke mer enn deg selv. Er dette et sunt mannsideal?

Vebjørn Sand

Vebjørn Sand

Se kunstnerprofil

VEBJØRN SAND (f. 1966) er en av våre mest folkekjære kunstnere og fremste figurative malere. Han bor og jobber i New York i en leilighet i forbindelse med Gallery Sand som han åpnet sammen med sin bror Aune sand og Marianne Aulie.

Vebjørn Sand (f. 1966) hovedmaleri fra serien Scener fra andre verdenskrig, Wannsee-konferansen, ble i høsten 2012 solgt for 150 000 dollar til kunstsamleren og den amerikanske investoren Raymond J. Learsy, som ble av ARTnews rangert på listen over de 200 største kunstsamlerne i verden. Samtidig er Vebjørn Sand også den kunstneren som trolig er mest representert i flest norske hjem.