«Guernicaballetten» blå, håndkolorert av Vebjørn Sand

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Maleriet «Guernicaballetten», er en fri tolkning av scener fra Pina Bausch sitt Tanztheater.

Pina Bausch var en legendarisk danser, koreograf og ballettdirektør. Hun arbeidet i tradisjonen fra det ekspresjonistiske tyske Tanztheater på 1920-tallet. Bausch ble kjent for sin uttrykksfulle danseform, som hennes norske venn, maleren Arne Paus, kaller en «smertedans». Arne Paus har selv tolket denne dansen i sine malerier. I «smertedansen» forsøker Bausch å finne tilbake til menneskeverdet etter andre verdenskrigs nullpunkt. Dansen var et forsøk på å bygge seg opp som et skapende og fritt menneske etter den skylden Tyskland hadde pådratt seg etter Det tredje riket.

Uttrykket «Guernicaballetten» er inspirert av den amerikanske kunstneren, skuespilleren og historiefortelleren Jeff Delaney sin kortfilm DAS SPANDAU BALLETT. Filmen er laget i 2004 og handler om den jødiske jenta Sarai som ankommer en konsentrasjonsleir. Filmen er en kunstnerisk dramatisering av hendelser fra andre verdenskrig, der nazioffiserer ser gjennom kikkehullene til gasskamrene og blir vitner til hvordan ofrenes kropper vrir seg i kramper. Offiserene kalte dette «Spandauballetten.»

Dette makabre uttrykket, skal også ha blitt brukt for å beskrive de samme nazi-offiserenes dødskamp, da de ble dømt til døden og henrettet ved henging for sine forbrytelser mot menneskeheten.

Min inspirasjon for å male dette bildet, er det fotoet Jens Bjørneboe hadde over skrivebordet sitt og som viser en jugoslavisk partisan som hever armene i en seiersgest og trosser sin skjebne på skafottet, idet han skal til å henges.

Emner

Vebjørn Sand

Vebjørn Sand

Se kunstnerprofil

VEBJØRN SAND (f. 1966) er en av våre mest folkekjære kunstnere og fremste figurative malere. Han har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektive mønstringer, og hans arbeider er representert i både private og offentlige samlinger. Allerede fra hans første utstilling stod det strid om hans billedkunst, for kritikere og andre kunstfaglige folk hadde ikke sans for den tradisjonsbundne figurasjonen som var Sands uttrykksform. Hans bilder vekker likevel alltid interesse hvor enn han er, om ikke alltid hos de kunstsakkyndige, så i alle fall hos folk flest.