Før stormen av Trine Lindheim

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Trine Lindheim

Trine Lindheim

Se kunstnerprofil

- I en bråkete verden vokser Trine Lindheims bilder frem som en stille inntrengende oppfordring til ettertanke. Her er det ingen påtrengende utsagn. Her er det historier om stillhet, ømhet og lengsler. Enkle symboler som båt, jord, ild, luft og vann gir assosiasjoner tilbake til de første tegnede symbolene vi kjenner - helleristningene! Midt oppe i dette, menneskeskikkelser som forholder seg aktivt eller passivt, men alle er de innesluttet og alene! Fiskene og menneskene har et nesten ømt forhold til hverandre som kan tyde på et felles opphav eller avhengighet. Bildene er møysommelig og dyktig utført i dyptrykk eller tresnitt, inspirert av teknikken til Munch, dvs. plater av forskjellig virkning og kvalitet - som finér eller linoleum - satt sammen som et puslespill. Dette gir flaten en individuell uttrykkskraft. Fargebruken er like følsom som symbolene - ikke noe overflødig. Intenst og virkningsfullt!