Endring I (variant) av Trine Lindheim

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer


På grunn av trykkemåten til kunstner er ingen av trykkene helt identiske, derfor kan det være avvik fra bildet som vises ovenfor.