Alt henger sammen II (rød versjon) av Trine Lindheim

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Dette trykket er tredelt papir og henger sammen...tittelen er tenkt både økofilosofisk og fysisk...