Kveldsbad av Tor Rafael Raael

Tor Rafael Raael

Tor Rafael Raael

Se kunstnerprofil

TOR RAFAEL RAAEL er født i Drammen 1963. Han er stort sett selvlært både i tegning, maling og keramikk. Allerede fra barnsben av så man en skaperglede utenom det vanlige og i ungdomsårene, en tid da mange legger skapende virksomhet på hyllen, fortsatte Raael med å bygge opp sin personlige fantasiverden inn i voksen alder. Da han traff den bulgarske kunstneren Stojan Minev, som var utdannet i klassisk tegning og maling, ble Raael hans elev i nesten tre år. Hovedvekten av undervisningen ble lagt på anatomi og generell maleteknikk. Samtalene med Stojan Minev var også med på å rendyrke Raaels malestil både teknisk og innholdsmessig

- Det å dekonstruere omgivelser og hendelser mentalt, og så bygge alt opp igjen som malerier og keramikkfigurer er min måte å skape orden ut av verdenskaoset. Det kan være psykologiske mysterier som kjærlighet eller konflikter som vi alle bærer med oss gjennom livet som setter igang prosessen som fører fram til et ferdig verk.