Under Construction av Tor Einstabland

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Fotografi, C-print. Pris inkl. ramme: 32 000. Ta kontakt med kundeservice@fineart.no for mer informasjon.

Kunstnerens egen kommentar

Shots under sanctions, Iran 2013
Prosjektet retter søkelyset mot konsekvensene av sanksjoner mot et land. Middelet brukes som en reaksjon på en handling som defineres som unormal. Iran er, pr idag, under sanksjoner fra vesten. Prosjektet tar ikke stilling til de politiske spørsmål, altså om hva som er rett og galt, men ser snarere på hva som skjer med det enkelte menneskes begrensning i utfoldelse under slike forhold. Er bruk av sanskjonering, som et virkemiddel, riktig?

Fotografiene i denne serien forsøker å synliggjøre det sløret som ligger over landet, og hverdagslivet. Uvissheten, tvilen, redselen for fremtiden. Bildene fanger ulike emosjoner, og situasjoner, som beskriver et tverrsnitt av individets tilstand. Bildenes poetiske uttrykk, og variasjon i farger og stemming, underbygger det vakre og det mangfold som finnes i landet, og i mennesket. Dette skaper også en kontrast til de konsekvensene sanksjoneringen fører til.

Einstabland har gjennom en rekke utstillinger og prosjekter skapt situasjoner som tar for seg ulike temaer. Selv om fotografiene kan oppleves tilfeldige, jobber han helt konkret med hvert enkelt motiv mot et bestemt tema. Hans iscenesettelse kan sammenlignes med et filmsett. Han definerer et opptakssted hvor scenografi, lys og dynamikk passer temaet han jobber med. Deretter venter han til mennesker skaper dramaet for å fullføre historien. Et filmsett uten høylytt regi og der det er rom for det uforutsette.

Emner

Tor Einstabland

Tor Einstabland

Se kunstnerprofil

TOR EINSTABLAND (f. 1970) er utdannet Art Director. Dette skapte grunnlaget for hans engasjement i fotografiet. Etter hvert så han muligheten til å kombinere dette uttrykket med sin interesse for menneskesinnet og dets kompleksitet. Han tar i bruk psykologiske mønstre, behov og ønsker til å skape bilder og prosjekter som publikum kan kjenne seg igjen i.