Uklare konturer/Indistinct contours #10 (stort) av Tor Einstabland

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bildet er trykket på håndlaget papir og montert i en solid eikeramme med glass.

Kunstnerens egen kommentar


Dette prosjektet er en serie bilder fotografert i jødenes område Mea Shearim, en isolert bydel i Jerusalem. Her lever man etter strenge regler, jødisk lov, bønn og studier. Både utseende og klær er bestemt og regulert. Sorte plagg. Hatt og skjegg. Tildekket hode og kjole. En bydel omringet av en mur.

En underlig stillhet preger disse gatene. Innbyggerne beveger seg ubemerket hen og det virker som tiden slår sin egen takt. Dette skaper en følelse av distanse og en opplevelse av en underliggende uro. Einstabland bruker dette området til å skape bilder som kan relateres til våre egne miljø og relasjoner, og stiller spørsmål ved individets grenser for selvutvisking. Hvor regulerte og stramme rammer tåler mennesket? Når vil personens egenart forsvinne og konturene bli uklare?

Emner

Tor Einstabland

Tor Einstabland

Se kunstnerprofil

TOR EINSTABLAND (f. 1970) er utdannet Art Director. Dette skapte grunnlaget for hans engasjement i fotografiet. Etter hvert så han muligheten til å kombinere dette uttrykket med sin interesse for menneskesinnet og dets kompleksitet. Han tar i bruk psykologiske mønstre, behov og ønsker til å skape bilder og prosjekter som publikum kan kjenne seg igjen i.