Monument av Tonje Moe

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Akrylpå lerret, spent opp på blindramme

Emner

TONJE MOE (f. 1978) er en spennende kunstner med en solid CV. Hun har en mastergrad i kunst fra Australia, deltatt i en rekke utstillinger rundt om i verden, ble en av hundre vinnere i den verdensomspennende kåringen "100 painters of tomorrow" og har hatt flere betydningsfulle utstmykningsoppdrag her hjemme.

- I en årrekke har min kunstneriske prosess handlet om å skape balanse mellom motpoler. Jeg forsøker å favne polene: det mørke og det lyse, det myke og det harde, det abstrakte og det figurative etc. Bildene stiller spørsmålet: hvordan favner vi som mennesker motpolene i oss selv? Dette spørsmålet har blitt forsterket de siste par årene, gjennom mitt arbeid med kunstterapi som verktøy. Det er et stort og viktig tema, som viser seg både kollektivt og personlig. Kan vi romme både det lyse og det mørke? Kan kunsten være en bidragsyter til dette?