Fotografens fall av Tone Dietrichson

- Et praktstykke, en ren oppvisning I håndverksmessig brillians og dyp innlevelse hvor helheten er slående, skrev pressen om dette bildet av Tone Dietrichson.

Maleriet som grafikken er hentet fra ble solgt rett etter åpningen på Sølvberget i Stavanger for kr 95 000, -. Professor Gunnar Danbolt skrev om bildet i utstillingskatalogen:

- Her ser vi Hjalmar etter at Gregers har "frigjort" ham. Men det er ikke det "storladne" i han vi er vitne til, men snarere et menneske som bokstavelig talt er rast sammen.

Dietrichsons Vildanden

Hele den grafiske produksjonene av Tone Dietrichsons Vildanden er et resultat av 4 års arbeid og vil gjennom Ibsenåret 2006 bli presentert gjennom fineArt med til sammen 14 verk. De grafiske bildene er også en forlengelse av motivene i utstillingen "En visuell reise i indre landskap - 4 norske kunstnere møter Henrik Ibsen" med kunstnerne Gro Jarto, Morten Krogvold, Tone Dietrichson og Håkon Bleken som vises på Sølvberget/Stavanger Kulturhus i perioden 4. februar - Utstillingen ble sett av hele 3500 mennesker i løpet av de første ukene, og Sølvberget melder om fantastiske tilbakemeldinger fra publikum. Utstillingen går videre til New York i slutten av april, og vises i Oslo i august 2006.

- Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme, blir det sagt i Vildanden.

- Det er ikke lett å være menneske; mange klarer ikke å se virkeligheten i øynene. Derfor lever de på en livsløgn; de dikter seg en verden som er bedre enn den virkeligheten de lever i. Dette er skogen på loftet et symbol på; det er ingen ordentlig skog, det er en liksomskog, en livsløgn, sier Tone. Dette er et aspekt ved Vildanden som hun er opptatt av. Hun ønsker ikke å illustrere en enkelt scene, men mer en følelse hun sitter igjen med fra Vildanden. For henne er problemstillingene i Vildanden universelle. Alle ønsker vi å bli sett, slik som Hedvig. Modellen til Hedvig fant Tone i datteren til fotografen Morten Krogvold, en pike med vakre trekk og ikke minst uttrykksfullt ansikt som Tone har et spesielt nært forhold til.Ibsen Vildanden

Kunstnerens egen kommentar

Emner

Tone Dietrichson

Tone Dietrichson

Se kunstnerprofil

TONE DIETRICHSON (f. 1957) arbeider klassisk med sine motiver. Hun fordyper seg i lys og skygge, i et utall av valører, enten hun tar utgangspunkt i linosnitt, kull eller blyant. Hennes studier blir del av hele billedflaten gjennom hennes evne til å skape helhetlig komposisjon der alle detaljer er like viktige. Hun kombinerer tradisjonelle og nye grafiske metoder for å få frem en inderlighet og nærhet i sine tolkninger av mennesket. Motivene gir oss innsikt i psyken og sinnet og hennes portretter oppleves som tidløse, satt inn i en universell sammenheng hvor tanken får spillerom.

Dietrichson er utdannet billedhugger, men har siden midten av 90.tallet viet sitt arbeide til grafikk og maleri. En stor utfordring for henne ligger i å gjøre uttrykket mest mulig levende teknisk sett; å skape de vakreste valører og samtidig størst mulig dybde i fargene. Derfor blir hvert nye grafiske blad et nytt eksperiment, hvor resultatet bestemmes av antall overtrykninger og mange andre faktorer.<br> Siste hånd på verket legger hun gjerne i form av håndkolorering.