Info Kjøp

Uten tittel av Tom Sandberg

Bildet er ferdig innrammet med hvit rett trelist uten passepartout

Tom Sandberg

Tom Sandberg

Se kunstnerprofil

TOM SANDBERG (1953-2014) var en av Norges mest betydelige og produktive kunstfotografer. Han var en viktig brobygger mellom fotografi- og kunstmiljøet og var en sentral bidragsyter til den økte aksepten for fotografi som kunstnerisk medium i Norge. I de senere årene av sin karriere gjorde han seg også bemerket internasjonalt.