Info Kjøp

Hvit trær, Rondane av Thomas Widerberg

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Nr 3/5, fernisert bomullprint.