Natural Born Pollock / Foucault av Thomas Kvam

Motivbeskrivelse

Michel Foucualt (1926-1984) var en fransk filosof mest kjent for sine teorier rundt makt versus kunnskap.