Natural Born Pollock / Deleuze av Thomas Kvam

Motivbeskrivelse

Gilles Deleuze (1925-1995) var en frask filosof. Hans kanskje mest kjente teori er ideen om Rhizomet – en flytende og konstant bevegende organisme, som ikke helt kan defineres, da den er konstant bevegende og utviklende. Dette er i dagens virkelighet enkelt tilnærmet big data, som nevnt tidligere.