Jacques Rigaut av Sverre Bjertnæs

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bjertnæs bodde og arbeidet i New York 2012-14. iløpet av disse årene innledet han også et stort samarbeide med kollega Bjarne Melgaard.Dette samarbeidet resultrete i flere store utstillinger både i new york og i norge. disse samarbeidene artet seg som billed messige dialoger hvor begge kunstnere kom med sine referanser og innteresser ,kommentarer på samtid og kunsthistorie ,personlig liv og politikk, og alt ble smeltet sammen til et slags nytt kunstnerskap. i denne prosessen kom også Bjertnæs innteresse for dadaistpoeten Jaques Rigout til syne for første gang .Rigout tok sitt eget liv i 1929 som 30 åring etter å ha brukt mye av sitt til å arrgumentere for nettop dette valget.

Sverre Bjertnæs

Sverre Bjertnæs

Se kunstnerprofil

SVERRE BJERTNÆS (f. 1976) regnes som en av Norges viktigste og mest sentrale samtidskunstnere. Han har i løpet av de siste ti årene også gjort seg bemerket på den internasjonale kunstscenen med verk som karakteriseres av en poetisk bearbeidelse av eksistensielle temaer med utgangspunkt i et selvbiografisk innhold.