Info Kjøp

Etter vinterreisen av Svein Johansen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Svein Johansen

Svein Johansen

Se kunstnerprofil

SVEIN JOHANSEN (f. 1946) er både romantiker og kritisk realist som maler både figurativt og abstrakt. Han forener fortid med samtid og dveler over livets lys og skygge på lerretet.

Johansen er kjent for å skape kunst som har en kritisk undertone, noe han formidler med strøk av sørgmodig poesi på lerretet. Han er opptatt av tid som har vært, tid som går og tid som kommer. Det er et stille og meditativt språk i hans motiver. Bildene er ofte mennesketomme, men like fullt menneskeskapte, og etterlater seg en stemning av noe øde og forlatt. Motivene kan gi assosiasjoner til de Chiricos malerier fra 1920-tallet. Kontrastene i tilværelsen, det tiltrekkende og det frastøtende, lyset og skyggen, paradokser og dualitet er noe han forsker på og overfører til bildeflaten, for å nå inn til noe sublimt.