Leda og Svanen av Steinar Christensen

Steinar Christensen

Steinar Christensen

Se kunstnerprofil

- Billedkunstneren Steinar Christensen har kalt sin skulptur i Skutvik i Hamarøy for Stella Maris - Havstjerne. Den tidligere professoren ved Statens Kunstakademi har i senere år ofte signalisert et budskap gjennom tittelen på sine skulpturer. I Skutvik kommer ikke budskapet umiddelbart frem, selv om skulpturen ofte overskylles av sjøvann der den ligger plassert i flomålet. Men Steinar Christensen har fortalt meg at hospitalet i Kristiansund der han ble født i 1946 bar navnet Stella Maris, og det var en hendelse ikke helt uten betydning for ham. (Utdraget er skrevet av Gunnar Engegård, hentet fra http://www.skulpturlandskap.no/Skulpturlandskap/Kunstnere/christ.html)