Eros & Ateros av Slasky

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Print på Hanemüle Photo Rag 308gr.

Emner

SLASKY er en etablert italiensk kunstner, som har vært inkludert i separatutstillinger og kollektivutstillinger over hele verden.

Slaskys kunstneriske uttrykk blander urbane uttrykk med klassiske og historiske kunstverk gjennom digitale teknikker. Uttrykket kan betegnes som klassisk urbant, og kombinerer tradisjon med modernisme, og bringer således det opprinnelige motivet inn i en ny og samtidig sosial kontekst.