Enigma (AP) av Sergei Firer

Sergei Firer

Sergei Firer

Se kunstnerprofil

Sergei Firer ble født i Russland. Allerede i ung alder ble han undervist i en rekke forskjellige teknikker av sin far som også var kunstner.