Næring - solgt! av Ross Kolby

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


Da Sam Eyde og Kristian Birkeland i 1911 grunnla Norsk Hydro og startet utviklingen av kunstgjødsel la de grunnlaget for en revolusjon av landbruket verden over, og har siden da reddet millioner av mennesker fra hungersdøden. Norges første industrieventyr sprang ut fra et ønske om å forandre og forbedre forholdene for mennesker. De ville nære liv. Lite kunne Eyde og Birkeland ane at oppfinnelsen deres nøyaktig 100 år senere skulle brukes til det stikk motsatte.

At nettopp norsk kunstgjødsel ble brukt for å ta liv den 22. juli setter Hydro-gründernes visjoner og ønsker i et skremmende perspektiv. For så mange oppfinnelser ment for å forbedre livene våre, kan også brukes for å forverre dem. Det hviler utelukkende på motivene til dem som benytter oppfinnelsen.

I maleriet «Næring» har Kolby 'portrettert' en av sekkene med kunstgjødsel som ble funnet på gården til terroristen på Rena. I et klassisk, dempet landskap, omgitt av frodig gress og dunkel, norsk natur, står den der; full av Hydros oppfinnelse som skal gi liv. Som skal nære. Den er et potensial. Og det er kun brukerens motiver og ansvar for egne gjerninger som avgjør hva kunstgjødselen skal utføre. Om den skal nære liv – eller ta dem.

Om betrakteren ikke kjenner til koblingen mellom terrorbomben og kunstgjødsel, fremstår maleriet som et stillfarende landskapsmotiv fra moderne jordbruk. Kjenner man til denne fatale koblingen, blir tankene annerledes.

Det er uhyre vanskelig som kunstner å ta for seg tragedien 22. juli. Men med «Næring» har Kolby forsøkt å nærme seg hendelsene uten på noen måte å støte de involverte. Det er ingen koblinger til selve gjerningsmannen, ofrene, åstedene eller politikk. Kun en forsiktig påpeking av at vi mennesker alltid bærer ansvaret for våre gjerninger. At rådende politikk, religion eller verdier i et samfunn aldri fritar oss fra å vurdere egne gjerninger – og eventuelt avstå fra dem.

Det vil alltid finnes oppfinnelser, enten de er ment for å ta liv – eller redde dem. Valget av bruken er alltid vårt.

www.rosskolby.com

Emner