Info Kjøp

Før stormen av Rolf Aamot

Rolf Aamot

Rolf Aamot

Se kunstnerprofil

Rolf Aamot har alltid vært en rastløst eksperimenterende kunstner, som ikke minst har sett muligheter til å utvikle sitt billedspråk gjennom å ta i bruk teknologiske nyvinninger. Den teknologiske side av hans kunst kunne gjøres til gjenstand for et studium i seg selv, men teknikk har aldri vært noe mål, men et middel til å skape bilder. Han kan se tilbake på en omfattende og uvanlig kunstnerkarriere. Siden 1960-årene har han beveget seg i kryssfeltet mellom ulike uttrykksformer, og han beskriver seg selv som elektronisk maler, bildende tonekomponist og regissør». Disse benevnelsene sier noe om spennvidden. I tilknytning til sin karriere som maler og grafiker har Rolf Aamot helt siden tidlig på 1960-tallet benyttet seg av elektroniske medier, særlig film, data og laser. Han var en av de første billedkunstnerne som arbeidet med slike medier i Norge. Han har også bakgrunn innen musikk, og har ofte kombinert elektronisk musikk og billedkunst innen en sjanger som han kaller bildende tonekunst.