Marlboro (red) av Renato Natale Chiesa


Litografiet er gjort på et tykkt papir og kan derfor ikke rulles. Dette trykket må derfor hentes på Fineart og behandles varsomt.

Har du spørsmål kontakt på tlf: 22 01 24 20 eller mail: kundeservice@fineart.no