Le cochon av Raymond E. Waydelich

Litografiet er trykket utfallende, dvs. motivet går helt ut til kanten av arket, og rammes derfor inn flytende uten passepartout. Arket blir da hengslet/tapet i overkant mot en bakplate og henger.

Raymond E. Waydelich

Raymond E. Waydelich

Se kunstnerprofil

Born in Straßburg in 1938, artist Raymond E. Waydelich still lives near the heart of that Alsatian metropolis. Even before he and his works began to travel to distant corners of the world Raymond was well-known in his home country. Whether as pianist, singer or creator of Happenings of the 70's, or as the renowned artist of current times, Raymond has always been found at the pulse of contemporary Alsatian culture.