Info Kjøp

Bok: Munch - Med egne ord av Poul Erik Tøjner

Produktbeskrivelse

ISBN: 82-7547-133-8

Boken inneholder Edvard Munchs egne skrifter. Disse tekstene gir leseren en innfallsport til kunstnerens tankeverden og til prosessene bak kunsten han skapte. Boken inneholder gjengivelser av malerier, litografier og fotografier, og byr også på skissemateriale som demonstrerer hvordan Munchs tanker nedfelte seg, snart billedlig, snart skriftlig.

"Boken er en åpenbaring. Den viser oss hely ukjente sider av Munch".
Lotte Sandberg, Aftenposten
"Tøjner (Poul Erik) må med denne bok finne seg i å bli betraktet som tidenes mest interessante Munchforsker".
Gunnar Danbolt, Weekenavisen.