Diving deep 8 av Pippip Ferner

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Leveringstiden kan være noe lengre enn normalt, kontakt oss for mer informasjon på kundeservice@fineart.no

Pippip Ferner

Pippip Ferner

Se kunstnerprofil

Ferners arbeider har assosiasjoner til livet under vann og kompleksiteten som finnes i det marine mangfoldet og hvordan klimaendringene påvirker disse små organismenes sjanser til å overleve i et hav som stadig blir varmere, mer forurenset og fylles med plast. Kunstutdannelsen har hun fra Edinburgh og New York og hun har hatt flere separatutstillinger rundt i Norge, og deltatt på utstillinger i USA.