Edgar av Pierre Alechinsky

Pierre Alechinsky

Pierre Alechinsky

Se kunstnerprofil

Pierre Alechinsky er en av det europeiske etterkrigsmaleriets foregangsmenn og pionerer. Størst innflytelse fikk han gjennom den kjente kunstnergruppa Cobra. I dag regnes Alechinsky som en av vår tids mest betydningsfulle levende kunstnere. Han er maler og grafiker med grunnlag i ekspresjonismen og surrealismen. Grafikken hans er særpreget med sitt graffiti- og tegneseriepreg, med eksplosjoner av farger og emosjonell kraft. Han er også sterkt inspirert av kalligrafi kunsten han studerte i Japan.