Info Kjøp

Bok: FRONTH REPLIKA av Per Fronth

Produktbeskrivelse

Boken Fronth Replika er laget til utstillingen REPLIKA som åpnet 6. november 2014 i Galleri Fineart. Tekst ved kunsthistoriker Cecilie Tyri Holt og Magne Magler Wiggen Professor sivilarkitet MNAL. Boken har norsk og engelsk tekst.

Per Fronth

Per Fronth

Se kunstnerprofil

PER FRONTH arbeider med fotografi som sitt råmateriale, et materiale han på en unik måte transformerer til maleri, film, skulptur, vev og papirarbeider. Ikke minst har hans bakgrunn som fotojournalist i Verdens Gang hvor han hadde hele verden som arbeidsfelt påvirket Fronths billedsyn, temaoppbygginger - og kunstnerskap.

Billedkunstner Per Fronth innehar en egenartet signatur i norsk og internasjonal samtidskunst hvor han arbeider i spenningsfeltet mellom fotografi og maleri. Hans kunstnerskap markerer seg som særegent og konfronterende innen sin genre og sitt medium. Verkene er ofte seriebasert med en klar historiefortelling som diskuterer utfordrerne aspekter ved den menneskelige natur.