Fyret av Peder Mauseth

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Inspirert på øy-vandring utover Frohavet på frøya. Informasjon om landskap og øyverden har jeg levd i fra barnsben av, oppvokst i dette eventyrriket. Når høsten er på vei, i august og september får en se dette gyllne drag over lyset som jeg forsterker visuelt ved å visuelt å gå inn i Rå sienna. Mine gyllne dager der ute får sitt preg og stemning gjennom dette varme drag.

Peder Mauseth

Peder Mauseth

Se kunstnerprofil

Opprinnelig fra Frøya, bosatt i Børsa i Skaun kommune hvor han har vært rektor i en årrekke.