Brønnbåten av Peder Mauseth

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Her er det akvarellens egenart som fører bilde fram. Kanskje er det slik at enten har man sans for bildeuttrykket og gleder seg over det og den avklarede forenklingen, eller en får ikke kontakt med akvarellen og velger det bort.

Emner

Peder Mauseth

Peder Mauseth

Se kunstnerprofil

Opprinnelig fra Frøya, bosatt i Børsa i Skaun kommune hvor han har vært rektor i en årrekke.