Hineni av Olga Grimsmo Nilsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Hineni er hebraisk og betyr her er jeg

Olga Grimsmo Nilsen

Olga Grimsmo Nilsen

Se kunstnerprofil