Summer at Gjende av Ole Marius Jørgensen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Foto er klebet på aluminium og opplaget er på 4 + 2AP. Det er Prisstigning pr solgte nr.
Str 64x90cm 1. 39.000,- 2. 44.000,- 3. 50.000,- og 4. 63.000,- + BKH-avgift og innramming.

Str. 90x125cm 1. 56.000,- 2. 63.000,- 3. 75.000,- og 4. 91.000,- + BKH-avgift og innramming.

Kunstnerens egen kommentar

Serien er et forsøk på å videreføre Hans Gudes malerier inn i fotografiet. Med det menes, ikke å kopiere eksisterende bilder men jeg bruker hans komposisjonsteknikker og bruk av lys samt samt bruk av naturen i vår tid. På hans tid var naturen noe man levde av eller måtte ferdes igjen pga varer o.l. mens idag er det en lekeplass. På godt og vondt. Tittelen spiller på det vi legger igjen etter oss, nemlig en masse plastikk. Bildene er jobbet fram i en sirkel rundt jotunheimen.

Emner

Ole Marius Jørgensen

Ole Marius Jørgensen

Se kunstnerprofil

Ole Marius Jørgensen (1976) er mest kjent for sine omhyggelig iscenesatte fotografier. Bruk av teatralsk lys og levende fargekomposisjoner understreker Ole Marius’ arbeid.

Jørgensen vokste opp på 80-tallet i Norge, hvor han ble fascinert av den amerikanske popkulturen, gjennom filmer og bøker. Hollywoods polerte glansbilder satte dype visuelle spor, noe som førte til filmstudier i både Norge og England før han endte opp som fotograf, etter to års utdanning (2002-2004). Alle seriene hans har et sterkt filmatisk uttrykk ved seg.