Fossefall av Odd Haakensveen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Odd Haakensveen

Odd Haakensveen

Se kunstnerprofil

Odd Haakensveen var kunstpedagog og billedkunstner, og var tilknyttet høgskolen i Hedmark i mange år. Hedmarkskunstnerens landskapsskildringer fra Østlandsnaturen har vunnet gjenklang hos publikum over hele landet. Det har nok sammenheng med at han har en egen evne til å lokke fram gjenkjennelse hos betrakteren. Han skildrer en natur de aller fleste av oss kjenner og er glad i, og bildene hans viser en verden preget av fred og trygghet. Samtidig ligger det ofte en melankolsk tone bak, en underliggende viten om at heller ikke denne verdenen er uforanderlig. Haakensveens natur er en natur som lever i samspill med kulturen, på godt og vondt. Han fokuserte på naturens evne til stadig å fornye seg selv, til å overleve selv glemselen.