Info Kjøp

Meditasjon av Nils Aasland

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

45 x 36 x 18 cm. Skulpturen må hentes hos galleri Fineart på Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo, annen levering må avtales.

Kunstnerens egen kommentar

Materiale: Bergansyenitt

Nils Aasland

Nils Aasland

Se kunstnerprofil

NILS AASLAND (f. 1939) er en norsk billedhugger utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Han var senere hospitant under Chrix Dahl og Per Ung.