Info Kjøp

Liten åpning I av Nils Aasland

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Materiale: Tre og slagmetall

Nils Aasland

Nils Aasland

Se kunstnerprofil
Virtuell separatutstilling - Nils Aasland

Nils Aasland

Innhold og form
Med min bakgrunn i "det enkle landliv" har jeg hatt en forkjærlighet til å forenkle eller stilisere motivene slik at essensen eller hovedidèen blir tydelig. Det kan også bli en ren abstrakt form, og jeg er opptatt av konstruktivismen som retning. Jeg er opptatt av at formen skal ha et tolkbart uttrykk. En periode arbeidet jeg med motivet spiral; jeg utviklet en metode å konstruere spiraler i trematerialer. Jeg benyttet lameller i bred kryssfiner, limte i etapper og slipte det hele til en jevn stigning i spiral. Inspirasjonskilden var den legendariske spiralmodellen som russeren Vladimir Tatlin laget i 1919. Tatlins 400 meter høye spiraltårn ble aldri realisert, ideen var grandios, men spiralen er jo et flott symbol på bevegelse og dynamikk.
Mine små spiraler passer best i liggende positur, og jeg er litt stolt av disse originale konstruksjonene.


Stein
De senere år har jeg arbeidet mer med skulptur i stein, dette foregår i Skjeberg hos Johansen Monumenthuggeri. Med min interesse for konstruksjoner har jeg ved hjelp av moderne båndsager i steinindustrien, laget en serie på tre skulpturer av en steinblokk. Det blir alltid både en positiv og en negativ del når det skjæres i en blokk. Ved å ta vare på også de negative delene, bearbeide dem, montere på nytt, kan den skulpturen utsi noe som den positive delen ikke kan.
En større steinskulptur til Skoklefallkrysset på Nesodden, med tittel "Skoklene faller", har en form som viser til lokalhistoriske forhold, fra tiden da hesten var viktig i landbruket. Det var som gjestekunstner på Fyn, Hollufgaard gjesteatelier, at jeg først begynte med steinskulptur. Slike internasjonale kunstnersentra er en viktig resurs for kunstnere.