Info Kjøp

Jobben er gjort av Nils Aasland

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

100 cm (høyde). Skulpturen må hentes hos galleri Fineart på Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo, annen levering må avtales.

Kunstnerens egen kommentar

Steinskulptur

Nils Aasland

Nils Aasland

Se kunstnerprofil

NILS AASLAND (f. 1939) er en norsk billedhugger utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Han var senere hospitant under Chrix Dahl og Per Ung.