Stille natt av Nikolai Berg

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Nikolai Berg

Nikolai Berg

Se kunstnerprofil

Nikolai Berg er født i Oslo og har jobbet som litografitrykker ved Grafisk Stentrykk A/S siden 1998. Han begynte som lærling på trykkeriet fordi litografi så ut som en spennende teknikk han kunne tenke seg å bruke selv. Som barn av to kunstnere tok det lang tid før Nikolai Berg skjønte hva folk drev med på et kontor. Kunst og det å skape bilder var det man drev med, og etter hvert ble det også hans vei. Som trykker ved Grafisk Stentrykk i Oslo har han en bedre forutsetning for å mestre trykketeknikken enn de fleste kunstnere.