Info Kjøp

#nikicash grafitti I av Niki Cash

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

NIKI CASH (f. 1973) er født i Stockholm. Som halvt Cherokee/Seminole har han alltid vært fascinert av shamanismen og underbevissthetens betydning og sammenheng med våre omgivelser. Hans første møte med graffiti i New York på slutten av 1970-tallet har preget hans billedspråk gjennom hele karrieren. På midten av 1980-tallet var han med og grunnla graffitigruppen D.I.R. (DUZ IT RIGHT) i Stockholm. Han har også laget smykker inspirert av graffitiestetikken.