Bagasje 7 - Drikk mørket av Nico Widerberg

- Kunstmappen Bagasje av Nicolaus Widerberg og Lars Saabye Christensen

Kunstmappen Bagasje er det første samarbeidsprosjektet mellom Nicolaus Widerberg og Lars Saabye Christensen. Mappen har et opplag på 150 og består av 24 litografier, eller 12 produkter der hvert produkt består av et signert dikt av Lars Saabye Christensen og et signert litografi av Nicolaus Widerberg trykket ved Grafisk Steintrykk på bomullspapir. Bildene kan rammes inn hver for seg eller i samme ramme. Teksten er overført med dataprint på steinen med en laveringsbakgrunn i en svak bunnfarge hentet fra Widerbergs bilder. Alle bildene ligger i rekkefølge i en håndlaget mappe i skinn, papir og papp fra Julius & Ørenberg Bokbinderi AS i Oslo som er formgitt av Widerberg.

- Teksten og bildet kan stå for seg selv, men sammen beriker og synliggjør de hverandre. Da vi lanserte mappen fikk vi flere tilbakemeldinger på at publikum syntes tekst og bilde kastet lys på hverandre, men også inspirerte til å se tingene på to ulike måter, forteller kunstnerne.

- Du kan si at diktene mine er melankolske, noen vil kanskje oppfatte de som triste. Men det er temaer som gjelder alle. Bagasje er et begrep de fleste assosierer noe med. Det samme med tid, som er et annet stikkord. Jeg er også opptatt av formatet og rammen; ordene skal se fine ut der de står, sier Lars Saabye Christensen.

- Tekstene dine har en sørgelig klangbunn, og handler til dels om døden og en reise som er over. Mine bilder gir de rolige og mer tunge ordene energi. Man kan si at vi møtes i et rom, men synliggjør det på ulike måter. For meg har det også vært en god inspirasjon å få bilder utenfra; et rom inn fra siden, kommenterer Nico Widerberg.

Nico Widerberg

Nico Widerberg

Se kunstnerprofil

NICO WIDERBERGS torsoer og svevende kropper og hoder har truffet en nerve hos det norske folk. Rundt i landets kommuner reises nå hans minnesmonument etter 22. juli. Han ville lage en skulptur over menneskene som manglet.

- Målet mitt er å skape styrke, kommunisere energi. Jeg forsøker å gi liv til noe som er dødt, og som springer til liv - som i en slags syklus. Jeg uttrykker meg gjennom det jeg gjør, og føler at andre føler noe gjennom det jeg gjør. I perioder føler jeg at det går tungt. Men jeg er stolt over å ha fått til noe i kraft av meg selv, ut fra at jeg har laget verdifulle ting; en slags tryllekunstner, kanskje? Du kan si jeg leter etter å finne det man leter etter. Jeg jobber mot et mål, men målet er ikke her og nå, men man blir jo alltid dømt for det som er her og nå, og ikke hva jeg kan bli. Alt er i en prosess.