One love (blue) av NOSE

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Spraymaling med håndskårede stensiler på 300gsm papir
Dette verket er laget utfallende, det vil si at motivet går helt ut til kanten av arket. Ved innramming rammes dette inn flytende uten passepartout

NOSE (f. 1983, Wendland, Tyskland) lager malerier og tegninger. Ved å parodiere massemedier og ved å overdrive visse formelle aspekter som ligger i vårt samtidige samfunn, refererer maleriene hans til postkolonial teori så vel som avantgarden eller den postmoderne og den venstreorienterte demokratiske bevegelsen som en form for motstand mot logikken i det kapitalistiske markedssystemet.

Hans malerier demonstrerer hvordan livet strekker seg utover sine egne subjektive grenser og forteller ofte en historie om virkningene av global kulturell interaksjon gjennom siste halvdel av det tjuende århundre. Det utfordrer binærene vi kontinuerlig rekonstruerer mellom Selv og Annet, mellom vår egen 'kannibal' og 'siviliserte' selv. Ved å demonstrere den allestedsnærværende langdommen fra en "bedriftsverden", fokuserer han på ideen om "offentlig rom" og nærmere bestemt på rom der alle kan gjøre hva som helst på et gitt tidspunkt: det ikke-private rommet, det ikke-privateide rommet, plass som er økonomisk uinteressant.