Info Kjøp

Passato e presente VI av Mona Lalim

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Olje og bladgull på lerret, montert i plexiglass.

Mona Lalim

Mona Lalim

Se kunstnerprofil

MONA LALIM arbeider med kunstprosjekter hvor klassisk oljemaleri, foto og tredimensjonale objekter inngår i en tematisk setting.

Det visuelle uttrykket til Mona K. Lalim beveger seg i spennet mellom figurasjon og abstraksjon. Tematisk har hennes kunstprosjekter relatert seg til rom og arkitektur siden 2004. Arbeidene bærer preg av en utforskning av rommets visuelle muligheter, og har en meditativ kvalitet hvor referansen til opplevelsen av tid er sterkt tilstede. Rekonstruksjonen av rom er et gjennomgående tema i hennes arbeider. Ved å åpne opp for visuelle refleksjoner i bearbeiding av billedflaten og i leken med fargene fremstår maleriene som "minnebrikker" som stimulerer til gjenkjennelse.