Info Kjøp

Ved Saturn av Mogens Balle

Mogens Balle

Mogens Balle

Se kunstnerprofil
Mogens Balle, 1921-1988 Köpenhamn