Info Kjøp

Utan titel I av Miquel Planas

Miquel Planas

Miquel Planas

Se kunstnerprofil

MIQUEL PLANAS, er en spennende spansk kunstner som jobber i et drømmeaktig, dekorativt, abstrakt formspråk. I et åpent fargerom plasserere han geometriske former som en grind, sorte vinduer, en gravstein, en innskytende trekant eller former som gir assosiasjoner til båter, fyr, en mast eller et annet arkitektonisk innslag. Bildene befinner seg i grenselandet mellom det abstrakte og det figurative, der små elementer gir oss et grunnlag å dikte videre.